THI ẢNH MARATHON

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH MARATHON TRONG LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ 2019

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Đặng Quang Vinh, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Vinh Hiển, E.VAPA/G - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 236 tác giả, 8 tỉnh/thành và 1591 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Hoàng Thạch Vân, EVAPA/G, UVBCH - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành - Thành viên
3. NSNA Đặng Quang Vinh, EVAPA/G - Thành viên
4. NSNA Nguyễn Vinh Hiển, E.VAPA/G - Thành viên
5. NSNA Huỳnh Phạm Anh Dũng, AVAPA - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ