DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM VÀ XÉT GIẢI THƯỞNG

STT

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

SỐ LƯỢNG

1

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

2

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

3

Nguyễn Văn Khởi

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

4

Pham Thuý Liễu

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

5

Phamthuanlk@gmail.com

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

6

Nguyễn Văn Tài

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

7

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

8

Trần Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

9

Đặng Kim Bình

Bình Dương

1

10

Đăng Hông Long

Bình Dương

3

11

Vũ Huy Sơn

Bình Dương

1

12

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

2

13

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

1

14

Lưu Lệ Bình

Bình Dương

2

15

Khánh Hưng

Bình Dương

2

16

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

1

17

Phạm Thị Xuân

Bình Phước

1

18

Lê Thị Hiên

Bình Phước

1

19

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

2

20

Dương Văn Tâm

Bình Thuận

1

21

Lê Minh Quát

Bình Thuận

2

22

Lê Minh Quốc

Bình Thuận

2

23

Nguyễn Tấn Phát

Bình Thuận

1

24

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

2

25

Huỳnh Trọng Lan

Bình Thuận

1

26

Trần Túy

Bình Thuận

5

27

Nguyễn Trần Vũ

Bình Thuận

2

28

Trịnh Văn Minh

Bình Thuận

1

29

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

1

30

Nguyễn Cao Dũng ( Cao Tuấn )

Đồng Nai

3

31

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

3

32

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

1

33

Nguyễn  Hữu Dũng

Đồng Nai

2

34

Lê Đức Anh

Đồng Nai

1

35

Nguyễn Anh Trong

Đồng Nai

1

36

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

2

37

Đoàn Ngọc Ân

Đồng Nai

1

38

Nguyễn Minh Thành Quân

Đồng Nai

1

39

Nguyễn Chí Trung

Đồng Nai

2

40

Nguyễn Mạnh Hà

Đồng Nai

3

41

Nguyễn Thành An

Đồng Nai

6

42

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

1

43

Nguyễn Văn Hoà

Đồng Nai

1

44

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

1

45

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

4

46

Nguyễn Tuấn Nhựt

Đồng Nai

3

47

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

3

48

Phạm Thanh Vũ

Đồng Nai

1

49

Tran Quang Anh

Lâm Đồng

1

50

Nguyễn Bá Hảo

Lâm Đồng

3

51

Nguyễn Bá Trung

Lâm Đồng

2

52

Trần Ngọc Anh ( Py Trần )

Lâm Đồng

1

53

Nguyễn Ngọc Hiệp

Lâm Đồng

1

54

Nguyễn Đức Hiếu

Lâm Đồng

1

55

Phạm Phước

Lâm Đồng

3

56

Phạm Quốc Thắng

Lâm Đồng

2

57

Truong Thi Hanh

Lâm Đồng

2

58

Võ Đình Quýt

Lâm Đồng

4

59

Nguyễn Bảo Sơn

Ninh Thuận

3

60

Nguyễn Mai

Ninh Thuận

1

61

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

2

62

Nguyễn Kim Hoàn

Ninh Thuận

2

63

Sầm Văn Lành

Ninh Thuận

2

64

Nguyễn Duy Thân

Ninh Thuận

1

65

Trần Nguyên Vũ

Ninh Thuận

3

66

Tô Công Vinh

Ninh Thuận

2

67

Tạ Duy Ngọc

Ninh Thuận

3

68

Nguyễn Văn Quang

Ninh Thuận

2

69

Nguyễn Văn Biền

Ninh Thuận

2

70

Trần Trọng Lượm

Ninh Thuận

3

71

Nguyễn Trọng Nghĩa

Ninh Thuận

1

72

Đào Văn Thiện

Ninh Thuận

2

73

Đặng Thanh Bình

Tây Ninh

1

74

Nguyễn Duy Hậu

Tây Ninh

1

75

Hồ Thị Bích Hồng

Tây Ninh

1

76

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

1

77

Lê Tấn Phát

Tây Ninh

1

78

Huỳnh Thanh Liêm

Tây Ninh

2

79

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

2

80

Nguyễn Nhật Tường

Tây Ninh

2

81

Nguyễn Kim Liên

Tây Ninh

1

82

Dương Vĩnh Tuyên

Tây Ninh

1

83

Vietkientanchau@gmail.com

Tây Ninh

2