THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1696 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 244 tác giả

Địa phương: 8 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

1

2

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

8

3

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

10

4

Trân Duy Tình

Bình Dương

10

5

Võ Văn Bông

Bình Dương

10

6

Đặng Hồng Long

Bình Dương

8

7

Trần Đình Thương

Bình Thuận

9

8

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

9

9

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

9

10

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

10

11

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

12

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

10

13

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

9

14

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

9

15

Lê Văn Hải

Tây Ninh

9

16

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

17

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

12

18

Lê Võ Thiện Nhân

Tây Ninh

2

19

Lâm Thành Đức

Tây Ninh

8

20

Hà Quốc Chiến

Bình Dương

7

21

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

11

22

Lê Duy Hoàng

Bình Thuận

8

23

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

24

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

8

25

Trần Đức Công

Đồng Nai

8

26

Trần Anh Khoa

Bình Thuận

8

27

Nguyễn Minh Thiện

Tây Ninh

9

28

Đặng Thanh Bình

Tây Ninh

9

29

Bùi Văn Vân

Bình Dương

8

30

Nguyễn Chí Trung

Đồng Nai

8

31

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

10

32

Lê Hoàng Mến

Đồng Nai

8

33

Trần Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

34

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

10

35

Trương Bá Thanh

Đồng Nai

8

36

Trần Việt Tùng

Đồng Nai

9

37

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

8

38

Huỳnh Thị Lệ Hằng

Tây Ninh

8

39

Trần Trọng Lượm

Ninh Thuận

11

40

Phạm Quốc Hưng

Đồng Nai

11

41

Nguyễn Trọng Chính

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

42

Nguyễn Tự Quy

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

43

Bùi Thái Dũng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

44

Phạm Thị Nghĩa

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

45

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

9

46

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

9

47

Nguyễn Bá Hảo

Lâm Đồng

12

48

Phạm Văn Thành

Bình Thuận

8

49

Nguyen Van Hiep

Lâm Đồng

1

50

Nguyễn Ngọc Hiệp

Lâm Đồng

5