THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 48 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 27 tác giả

Địa phương: 7 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

1

2

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

0

3

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

8

4

Trantinhbinhduong@gmail.com

Bình Dương

7

5

Võ Văn Bông

Bình Dương

1

6

Đặng Hồng Long

Bình Dương

6

7

Trần Đình Thương

Bình Thuận

0

8

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

0

9

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

0

10

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

0

11

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

12

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

8

13

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

2

14

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

15

Lê Văn Hải

Tây Ninh

8

16

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

17

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

0

18

Lê Võ Thiện Nhân

Tây Ninh

0

19

Lâm Thành Đức

Tây Ninh

2

20

Hà Quốc Chiến

Bình Dương

0

21

Longhongdangphoto@gmail.com

Bình Thuận

1

22

Lê Duy Hoàng

Bình Thuận

0

23

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

24

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

0

25

Trần Đức Công

Đồng Nai

0

26

Trần Anh Khoa

Bình Thuận

0

27

Nguyễn Minh Thiện

Tây Ninh

0