DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

8

2

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

8

3

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

8

4

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

8

5

Võ Văn Bông

Bình Dương

8

6

Dương Vĩnh Tuyên

Tây Ninh

8

7

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

8

8

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

8

9

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

8

10

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

8

11

Trương Thị Hạnh

Lâm Đồng

8

12

Trần Ngọc Anh ( Py Trần )

Lâm Đồng

7

13

Trần Hữu Trí

Bình Thuận

8

14

Vũ Sơn Lâm

Đồng Nai

8

15

Phạm Tiến Đạt

Lâm Đồng

8

16

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

8

17

Nguyễn Cao Dũng (cao Tuấn)

Đồng Nai

8

18

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

19

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

20

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

21

Đoàn Ngọc Ân

Đồng Nai

8

22

Lê Văn Hải

Tây Ninh

8

23

Trần Văn Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

24

Phạm Phước

Lâm Đồng

8

25

Nguyễn Đức Hiếu

Lâm Đồng

8

26

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

8

27

Dương Đức Kiên

Tây Ninh

8

28

Huỳnh Phi Hải

Bình Thuận

0

29

Bùi Thái Dũng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

30

Đặng Thanh Bình

Tây Ninh

8

31

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

0

32

Giang Châu Phương

Tây Ninh

7

33

Truong Hong

Bình Thuận

8

34

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

35

Thái Hùng Danh

Bình Dương

8

36

Lê Đức Anh

Đồng Nai

7

37

Đỗ Nguyễn Đình Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

38

Trần Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

39

Trần Đức Lộc

Lâm Đồng

3

40

Nguyễn Văn Anh

Tây Ninh

3

41

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

8

42

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

8

43

Huỳnh Thanh Liêm

Tây Ninh

8

44

Huynh Thuận

Bình Thuận

1

45

Nguyễn Ngọc Hiệp

Lâm Đồng

8

46

Hồ Đăng Khoa

Bình Thuận

8

47

Trần Anh Khoa

Ninh Thuận

8

48

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

8

49

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

8

50

Lê Thu Thủy

Tây Ninh

3