DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đoàn Ngọc Ân

Đồng Nai

8

2

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

8

3

Trần Ngọc Anh ( Py Trần )

Lâm Đồng

8

4

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

8

5

Trương Ngọc Ẩn

Bình Thuận

8

6

Levanhai1977tn555@gmail.com

Tây Ninh

8

7

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

8

Nguyễn Văn Anh

Tây Ninh

7

9

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

8

10

Huỳnh Thanh Sơn

Ninh Thuận

6

11

Nguyễn Văn Khởi

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

12

Dương Vĩnh Tuyên

Tây Ninh

8

13

Đặng Minh Hiệu

Ninh Thuận

8

14

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

15

Truong Hong

Bình Thuận

8

16

Nguyễn Công Chính

Tây Ninh

1

17

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

8

18

Lê Võ Thiện Nhân

Tây Ninh

7

19

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

8

20

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

21

Mai Hoàng Khang

Bình Dương

1

22

Nguyễn Lê Vương

Ninh Thuận

8

23

Hồ Trương Công Thắng

Đồng Nai

4

24

Nguyễn Văn Lạc

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

25

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

26

Huỳnh Trọng Lan

Bình Thuận

8

27

Đăng Hông Long

Bình Dương

8

28

Đặng Thanh Bình

Tây Ninh

8

29

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

8

30

Lethuthuy

Tây Ninh

0

31

Trần Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

32

Nguyễn Viết Tiến

Tây Ninh

8

33

Phạm Thị Xuân

Bình Phước

8

34

Vũ Hồng Quang

Lâm Đồng

8

35

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

8

36

Nguyễn Bảo Lê Duy

Bình Dương

8

37

Phạm Thanh Vũ

Đồng Nai

8

38

Trương Bá Thanh

Đồng Nai

8

39

Nguyễn Trọng Chính

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

40

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

0

41

Trần Nguyên Vũ

Ninh Thuận

8

42

Hà Vĩnh Sinh

Bình Dương

8

43

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

8

44

Mai Vinh

Lâm Đồng

1

45

Trịnh Đình Nghĩa

Ninh Thuận

8

46

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

47

Phamthuanlk@gmail.com

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

48

Kiều Tân ( Kiều Chế Tân)

Đồng Nai

8

49

Vyvanphoto@gmail.com

Bình Dương

7

50

Nguyen Trung Phuoc

Đồng Nai

8