THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

31/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 1696 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 244 tác giả

Địa phương: 8 tỉnh/thành

» KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực ĐNB 2020 trân trọng chúc mừng các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm.

BTC sẽ gửi email thông báo đến cho các tác giả có tác phẩm được chọn vào lúc 21:30 ngày 12/8/2020.

Trong thời gian chưa tổ chức triển lãm, đề nghị các tác giả không được công bố tác phẩm được chọn của mình lên mạng xã hội. BTC có quyền hủy tác phẩm nếu tác giả vi phạm.

Theo như thông báo ngày 4/8/2020. Các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm sẽ tạm dừng việc phóng rọi ảnh

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRIỂN LÃM

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Đỗ Tuấn Hùng

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Hồ Ngọc Tài

Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Trần Ngọc Thịnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Nguyễn Hạ Long

Bình Dương

8

Phan Kim Dung

Bình Dương

9

Võ Văn Bông

Bình Dương

10

Lý Thiên Sinh

Bình Dương

11

Đặng Đê

Bình Dương

12

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

13

Nguyễn Kim Lệ

Bình Dương

14

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

15

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

16

Trân Duy Tình

Bình Dương

17

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

18

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

19

Ngô Công Hoàng

Bình Dương

20

Nguyễn Ngọc Lân

Bình Phước

21

Phạm Thị Xuân

Bình Phước

22

Lê Thị Hiên

Bình Phước

23

Đỗ Hữu Tuấn

Bình Thuận

24

Hồ Thị Như Ái

Bình Thuận

25

Trần Hữu Khanh

Bình Thuận

26

Lê Thanh Tuấn

Bình Thuận

27

Lê Minh Quốc

Bình Thuận

28

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

29

Trương Ngọc Minh

Bình Thuận

30

Lê Minh Ngọc

Bình Thuận

31

Phạm Anh Thương Anh

Bình Thuận

32

Nguyễn  Quốc Huy

Bình Thuận

33

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

34

Tô Thành Long

Bình Thuận

35

Trần Đình Thương

Bình Thuận

36

Trần Hữu Trí

Bình Thuận

37

Trần Túy

Bình Thuận

38

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

39

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

40

Nguyễn Ngọc Cường

Đồng Nai

41

Trần Hữu Cường

Đồng Nai

42

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

43

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

44

Nguyễn Cao Quý

Đồng Nai

45

Phạm Quốc Hưng

Đồng Nai

46

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

47

Phạm Lê Dũng

Đồng Nai

48

Nguyễn Anh Trọng

Đồng Nai

49

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

50

Nguyễn Minh Thành Quân

Đồng Nai

51

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

52

Nguyễn Mạnh Hà

Đồng Nai

53

Nguyễn Văn Hoà

Đồng Nai

54

Nguyễn Thành An

Đồng Nai

55

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

56

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

57

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

58

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

59

Trần Việt Tùng

Đồng Nai

60

Nguyễn Huyền Quy

Đồng Nai

61

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

62

Nguyễn Bá Hảo

Lâm Đồng

63

Nguyễn Bá Nhân

Lâm Đồng

64

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

65

Đào Văn Thiện

Lâm Đồng

66

Dương Quang Tín

Lâm Đồng

67

Bạch Ngọc Anh

Lâm Đồng

68

Nguyễn Ngoc Thanh

Lâm Đồng

69

Nguyễn Văn Toàn

Lâm Đồng

70

Phạm Tiến Đạt

Lâm Đồng

71

Phạm Quốc Thắng

Lâm Đồng

72

Thái Bình Minh

Lâm Đồng

73

Trương Thị Hạnh

Lâm Đồng

74

Võ Đình Quýt

Lâm Đồng

75

Nguyễn Văn Biền

Ninh Thuận

76

Nguyễn Bảo Sơn

Ninh Thuận

77

Đỗ Hữu Đức

Ninh Thuận

78

Phạm Hữu Linh

Ninh Thuận

79

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

80

Nguyễn Kim Hoàn

Ninh Thuận

81

Sầm Văn Lành

Ninh Thuận

82

Nguyễn Ngọc Lại

Ninh Thuận

83

Trần Nguyên Vũ

Ninh Thuận

84

Tô Công Vinh

Ninh Thuận

85

Nguyễn Văn Quang

Ninh Thuận

86

Huỳnh Sơn

Ninh Thuận

87

Trần Trọng Lượm

Ninh Thuận

88

Lê Văn Lánh

Ninh Thuận

89

Đặng Thanh Bình

Tây Ninh

90

Hà Thế Bảo

Tây Ninh

91

Nguyễn Tấn Hóa

Tây Ninh

92

Lê Văn Hải

Tây Ninh

93

Huỳnh Thanh Liêm

Tây Ninh

94

Nguyễn Minh Thiện

Tây Ninh

95

Ngô Thị Thúy

Tây Ninh

96

Nguyễn Huỳnh Đông

Tây Ninh

97

Nguyễn Nhật Tường

Tây Ninh

98

Đỗ Thành Nhân

Tây Ninh

99

Dương Đức Kiên

Tây Ninh