DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Đình Thương

Bình Thuận

0

2

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

8

3

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

4

Cao Tuấn ( Nguyễn Cao Dũng )

Đồng Nai

0

5

Lê Minh Ngọc

Bình Thuận

0

6

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

7

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

0

8

Nguyễn Chí Trung

Đồng Nai

0

9

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

10

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

0

11

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

0

12

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

0

13

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

0

14

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

0

15

Phạm Minh Ngọc

Lâm Đồng

0

16

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

8

17

Huỳnh Quang Huy

Bình Thuận

1

18

Nguyễn Quốc Ái

Đồng Nai

0

19

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

4

20

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

8

21

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

0

22

Trần Duy Tình

Bình Dương

3

23

Phạm Ngọc Hoàng

Bình Thuận

0

24

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

0

25

Trương Phát

Đồng Nai

4

26

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

27

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

0

28

Nguyễn Nhật Tường

Tây Ninh

0

29

Nguyễn Lương Sơn

Ninh Thuận

0

30

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

1

31

Đặng Hồng Long

Bình Dương

8

32

Nguyễn Hạ Long

Bình Dương

0

33

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

0

34

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

1

35

Phạm Thanh Vũ

Đồng Nai

8

36

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

0

12