DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

4

2

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

3

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

0

4

Nguyễn Tự Quy

Bà Rịa - Vũng Tàu

4

5

Nguyễn Hồng Đức

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

6

Đặng Hồng Long

Bình Dương

6

7

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

7

8

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

0

9

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

8

10

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

11

Hồ Đăng Khoa

Bình Thuận

8

12

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

8

13

Phạm Ngọc Hiển

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

14

Lê Hữu Thiết

Đồng Nai

0

15

Nguyễn Kỳ Quang

Đồng Nai

0

16

Võ Văn Bông

Bình Dương

4

17

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

0

18

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

0

19

Vũ Doanh Dzụ

Bình Dương

0

20

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

2

21

Kiều Tân

Đồng Nai

7

22

Lê Nhật Ánh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

23

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Nai

0

24

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

25

Trần Văn Túy

Bình Thuận

8

26

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

0

27

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

0

28

Thái Hùng Danh

Bình Dương

8

29

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

30

Bùi Văn Vân

Bình Dương

8

31

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

6

32

Tô Thành Long

Bình Thuận

8

33

Trương Hải Nguyên

Ninh Thuận

6

34

Nguyễn Kim Hoàn

Ninh Thuận

8

35

Lê Thuận

Đồng Nai

0

36

Nguyen Anh Tuan

Bình Dương

3