DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

8

2

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

3

Đinh Lê Thái Huy

Ninh Thuận

8

4

Nguyễn Tự Quy

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

5

Nguyễn Hồng Đức

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

6

Đặng Hồng Long

Bình Dương

8

7

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

8

8

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

8

9

Vũ Ngọc Thuấn

Bình Dương

8

10

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

11

Hồ Đăng Khoa

Bình Thuận

8

12

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

8

13

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

8

14

Võ Văn Bông

Bình Dương

8

15

Nguyễn Hữu Dũng

Đồng Nai

8

16

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

8

17

Vũ Doanh Dzụ

Bình Dương

8

18

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

8

19

Kiều Tân

Đồng Nai

8

20

Lê Nhật Ánh

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

21

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Nai

8

22

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

23

Trần Văn Túy

Bình Thuận

8

24

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

8

25

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

8

26

Thái Hùng Danh

Bình Dương

8

27

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

28

Bùi Văn Vân

Bình Dương

8

29

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

8

30

Tô Thành Long

Bình Thuận

8

31

Trương Hải Nguyên

Ninh Thuận

6

32

Nguyễn Kim Hoàn

Ninh Thuận

8

33

Lê Thuận

Đồng Nai

4

34

Nguyen Anh Tuan

Bình Dương

8

35

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

36

Trương Ngọc Thành

Bà Rịa - Vũng Tàu

2