DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Lâm Đồng

0

2

Nguyễn Văn Thương

Lâm Đồng

8

3

Hồ Đăng Khoa

Bình Thuận

8

4

Khánh Hưng

Bình Dương

8

5

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

6

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

7

Nguyễn Văn Khiết

Bình Dương

8

8

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

9

Nguyễn Đức Tường

Đồng Nai

8

10

Nguyễn Trọng Dương

Bình Dương

8

11

Phạm Thuận

Đồng Nai

8

12

Trần Anh Khoa

Bình Thuận

8

13

Nguyễn Văn Hòa

Đồng Nai

8

14

Phạm Minh Giảng

Bình Dương

8

15

Vũ Thị Uyên Phương

Bình Dương

8

16

Võ Văn Bông

Bình Dương

0

17

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

8

18

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

8

19

Phạm Văn Hoàng

Đồng Nai

8

20

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

8

21

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

7

22

Kiều Tân

Đồng Nai

8

23

Lê Trung Hoàng

Ninh Thuận

8

24

Nguyễn Văn Xuân

Bình Thuận

8

25

Tran Minh Hao

Đồng Nai

8

26

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

8

27

Cao Thị Ngọc Diễm

Ninh Thuận

8

28

Phạm Linh Ngọc

Đồng Nai

8

29

Lâm Văn Sáng

Lâm Đồng

8

30

Nguyễn Văn Tài

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

31

Hoàng Văn Thủy

Đồng Nai

8

32

Hồ Văn Điền

Bình Thuận

8

33

Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai

0

34

Châu Ngọc Quý

Bình Thuận

0

35

Hong Quang Vinh

Lâm Đồng

8

36

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

0