DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Trần Đình Thương

Bình Thuận

8

2

Lò Văn Hợp

Đồng Nai

8

3

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

8

4

Cao Tuấn ( Nguyễn Cao Dũng )

Đồng Nai

8

5

Lê Minh Ngọc

Bình Thuận

2

6

Phạm Thuận

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

7

Đỗ Văn Cư

Đồng Nai

8

8

Nguyễn Chí Trung

Đồng Nai

8

9

Thái Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

10

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

8

11

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

8

12

Ngô Tuấn Kiệt

Bình Dương

8

13

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

0

14

Đỗ Trọng Hoài Ân

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

15

Phạm Minh Ngọc

Lâm Đồng

0

16

Bùi Việt Hưng

Bình Dương

8

17

Huỳnh Quang Huy

Bình Thuận

1

18

Nguyễn Quốc Ái

Đồng Nai

0

19

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

8

20

Trần Ngọc Anh

Lâm Đồng

8

21

Đỗ Thành Công

Lâm Đồng

8

22

Trần Duy Tình

Bình Dương

8

23

Phạm Ngọc Hoàng

Bình Thuận

8

24

Trương Anh Vũ

Bình Thuận

8

25

Trương Phát

Đồng Nai

8

26

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

8

27

Trần Quốc Toản

Đồng Nai

8

28

Nguyễn Nhật Tường

Tây Ninh

8

29

Nguyễn Lương Sơn

Ninh Thuận

8

30

Bùi Viết Đồng

Đồng Nai

8

31

Đặng Hồng Long

Bình Dương

8

32

Nguyễn Hạ Long

Bình Dương

8

33

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

8

34

Trần Quang Anh

Lâm Đồng

8

35

Phạm Thanh Vũ

Đồng Nai

8

36

Trần Phước Thảo

Bình Thuận

8