Thông báo v/v công bố tác phẩm triển lãm

Kính gửi toàn thể tác giả tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam Bộ

Kết quả chọn ảnh triển lãm sẽ được công bố vào 21h00 ngày 25/06/2017.

Cảm ơn


 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 242 tác giả, 9 tỉnh/thành và 1626 tác phẩm