Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Số 52 Bạch Đằng - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ:

Giờ hành chính: (0650) 3 822663

 

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 063.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 242 tác giả, 9 tỉnh/thành và 1626 tác phẩm