Danh sách tác phẩm chọn triển lãm và xét giải thưởng

Kính gửi các tác giả có tác phẩm chọn triển lãm và xét giải thưởng

BTC chúc mừng các tác giả đã có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng. Nhằm bảo mật tác phẩm trước khi chấm xét giải tại Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 29/9/2018, BTC chỉ công bố danh sách tác phẩm được chọn và sẽ gửi email thông báo cho các tác giả có tác phẩm được chọn. Các tác giả có tác phẩm được chọn vui lòng không được chia sẻ ảnh đã được chọn lên mạng xã hội bằng bất kỳ hình thức nào, nếu vi phạm BTC có thể loại tác phẩm của anh chị mà không cần báo trước.

Những tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng sẽ được công bố trên website vào lúc khai mạc triển lãm. Từ thời điểm này tác giả có thể chia sẻ ảnh của mình trên mạng xã hội,...

Mỗi tác phẩm được chọn, anh/chị vui lòng phóng rọi (in ấn) 2 ảnh giấy khổ 30x45 (không bo viền), nếu ảnh không đúng khổ thì in ấn theo chiều dài nhất của ảnh, phần cạnh thừa còn lại thì để nền trắng.

Tác phẩm được tập hợp gửi về cho Hội VHNT địa phương, tại Hội VHNT địa phương sẽ chuyển cho BTC trước ngày 25/9/2018.

* Tất cả các tác giả tham gia gửi ảnh lần này đều được tham dự giải marathon tại Bà Rịa - Vũng Tàu, vào ngày 20/9/2018 tác giả vui lòng đăng nhập vào website http://marathon.vietnamphotocenter.com kiểm tra tên đăng nhập của mình (tên đăng nhập và mật khẩu được giữ nguyên từ LHA khu vực ĐNB 2018).

DANH SÁCH TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 239 tác giả, 8 tỉnh/thành và 1697 tác phẩm