BAN GIÁM KHẢO

1- NSNA Bùi Minh Sơn, EVAPA/G, Uỷ viên HĐNT  - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Lê Nguyễn, EVAPA/G, UV Ban Chấp hành - Thành viên

3- NSNA Dũng Nguyễn, EVAPA  - Thành viên

4- NSNA Võ Duy Bằng (Duy Bằng), EVAPA   - Thành viên

5- NSNA Bảo Hưng, EVAPA   - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 242 tác giả, 9 tỉnh/thành và 1626 tác phẩm